3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacek Gabryś
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-023 Lublin, ul. Chopina 14 (II piętro)
tel. 81 534 72 33

rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A.
15 1020 3147 0000 8002 0081 0606

kancelaria jest czynna:
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30

 komornik przyjmuje interesantów osobiście:
we wtorki, w godz. 10.00-15.00

Zgodnie z treścią art. 760 §1 k.p.c. wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się:
1) na piśmie, bądź
2) ustnie do protokołu (osobiste stawiennictwo).

Wobec powyższego nie wywołuje skutków prawnych złożenie
wniosku/ odpowiedzi/ oświadczenia/ informacji/ drogą:

telefoniczną: 81 534 72 33
fax-ową: 81 532 92 32
e-mailową: lublin6@komornik.pl

 

Kontaktując się proszę wskazywać sygnaturę  sprawy  np.: Km …/…, Kmp …/…, Kms…/…, Kmn…/…, Kmo …/…. , która jest podawana w każdym piśmie w lewym, górnym rogu (pod oznaczeniem komornika i adresem kancelarii).

2015. Komornik Jacek Gabryś. Copyright Currenda.
kancelaria jest czynna: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30
tel. 81 534 72 33
rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A.
15 1020 3147 0000 8002 0081 0606
Menu