Wybór komornika

2

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników (art. 758 k.p.c.).

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio (art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2015.790 j.t )

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa we wniosku o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jacka Gabrysia w zakresie egzekucji z nieruchomości obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, a mianowicie:

  • Miasto Lublin, http://lublin-zachod.sr.gov.pl/pliki/64.pdf (wykaz ulic); poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzyca do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk,
  • gminę Jastków; kod pocztowy: 21-002;  (sołectwo: Jastków, Dąbrowica, Snopków, Tomaszowice, Moszenki, Płouszowice, Ługów, Ożarów);
  • gminę Konopnica; kod pocztowy: 21-030; (sołectwo:Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Motycz, Motycz Leśny, Motycz-Józefin, Pawlin, Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk Drugi, Sporniak, Stasin, Szerokie, Tereszyn, Uniszowice, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie).
2015. Komornik Jacek Gabryś. Copyright Currenda.
kancelaria jest czynna: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30
tel. 81 534 72 33
rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A.
15 1020 3147 0000 8002 0081 0606
Menu